Välkommen till MinAB.nu

Att starta och driva företag skall helst vara roligt, men ännu viktigare är att givetvis att verksamheten går så pass bra att den bära sig. Noggrann planering och förberedelse är viktigt för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas med företagandet. MinAB.nu är en informationssida för dig som funderar på att starta eget och som ännu inte kommit igång samt för dig som idag redan driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag men som bär på funderingar att starta aktiebolag.

MinAB.nu skapades för att informera om det svenska näringslivets mest förmånliga bolagsform; aktiebolaget. Förhoppningen är att fler, efter att ha besökt MinAB skall våga ta steget och våga satsa på ett eget AB.

Alla borde omvandla till aktiebolag.

RikaTillsammans

Aktiebolag bäst även för små rörelser

Företagande.se

En fördel med att starta ett aktiebolag jämfört med en enskild firma är att det personliga ansvaret som utgångsläge blir begränsat till storleken.

Fortner

Pedagogiskt är det en fördel med aktiebolag, eftersom det finns en knivskarp skiljelinje mellan aktiebolagets ekonomi och din egen ekonomi.

Konstnärsguiden - Konstnärsnämnden

De juridiska och ekonomiska fördelarna övervinner de fördelar som finns i exempelvis enskild firma eller handelsbolag när man kommit upp i storlek.

LRF Konsult

Den skattemässiga fördelen med aktiebolag är störst när du har inkomster över brytpunkten

Björn Lundén

Statistik för företagande i Sverige

482200

Antal registerade aktiebolag

99900

Nya företag varje år (ca)

75990

Avregisterade varje år (ca)

1228800

Totalt antal företag

Fördelar med att driva aktiebolag

Det finns ett flertal fördelar med att välja aktiebolag som bolagsform. Den som driver aktiebolag får bättre bolagsstruktur, skatt samt andra förmåner.

1.Företaget är en egen juridisk person.

Att judiskt skilja på dig som privatperson och företag är en god idé i många fall. Denna åtskillnad gör att verksamheten omedelbart blir mer professionell och underlättar mycket om du exempelvis anlitar någon att utföra ett uppdrag åt dig. Men kanske viktigast är det att du inte nödvändigt vis behöver stå som personligt ansvarig för de misstag som företaget eventuellt gör.

alternative

2. Flera företagsägare.

Fler än bara en person kan starta aktiebolag, en enskild firma kan endast ha en ägare.

3. En uppdelad ekonomi.

En uppdelad ekonomi är en naturlig följd utav att du som enskild individ åtskiljs från företaget. Men likafullt innebär det att verksamheten och aktiebolagets skulder är frånskiljd från privat ekonomin, vilket inte är fallet i en enskild firma.

alternative

Skattefördelar

För vinstdrivande småföretag blir aktiebolag snabbt ett attraktivt alternativ ur skattesynpunkt, bolagsskatten är lägre samtidigt som det även finns möjlighet för företagsägare att plocka ut aktieutdelning.

4.Skattemässiga fördelar

Den främsta fördelen med ett AB jämfört med EF är att du kan välja att behålla oskattade medel och reserver för att jämna ut kostnader mellan gynnsamma och mindre gynnsamma år.

5.Utdelning

Aktieinnehavare har rätt att årligen plocka ut en aktieutdelning till mycket låg skatt på från 20%. Notera dock att utdelningen inte avdragsgill för bolaget till skillnad från eventuell lön som plockas ut.

6. Företagsförsäljning

Om en bolagsförsäljning blir aktuell är det både lättare att sälja företag och oftast skattemässigt mer gynnsamt om försäljningen avser ett aktiebolag.

7. Löneförmåner

I ett aktiebolag finns det ett flertal möjligheter till extra löneförmåner, som friskvårdspeng samt minnesgåvor.

8. Tydligare avtal

Det är lättare att teckna separata avtal och bevisa att exempelvis en leasad företagsbil eller en företagsmobil används inom företagets verksamhet.

Nackdelar med aktiebolag

Givetvis finns det även svagheter med denna blogsform, några vanliga skäl till att man väljer bort AB är följande: Kostnaden onoterade bolag måste ha ett Bolaget ska ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, för publika bolag krävs ett aktiekapital om minst 500 000 kronor. Man får inte låna ut pengar från aktiebolag till sig själv. Reglerna för bokföring och redovisning är mer komplicerat för ett aktiebolag i jämförelse med exempelvis en enskild firma.

alternative

Företagstjänster

alternative

Info 1

-

Tjänst 1

Info 2

-

Tjänst 2
alternative

Kontakt

  • Vid frågor nyttja formuläret nedan
  • Stockholm, Sverige
  • info@minab.nu
I have read and agree to Leno's stated conditions in Privacy Policy and Terms Conditions