Besök MINAB på Facebook
sok
 
Välkommen

MINAB upphör
Från och med årsskiftet 2015/2016 upphör MINAB med sin verksamhet att verka för en aktiv utveckling av näringslivet i Mark.

Efter årsskiftet når du endast Gunnar Martinsson via e-post gunnar.martinsson@minab.nu eller mobiltelefon 0702 74 38 88.


Näringslivsfrågorna övergår till Marks kommun och kommer att bedrivas i kommunal regi.

Ta del av mer information.


 

Tack!
MINAB, med personal och styrelse,
vill rikta ett stort TACK till
sina medlemmar, alla företag i kommunen och andra aktörer
för samarbetet under åren.